ABG games

[..] > Street Racers > Žaidimo klausimai > Nuo ko priklauso lenktynių rezultatas?

Lenktynių rezultatai priklauso nuo:
* Automobilio savybių
* Automobilio detalių savybių
* Žaidėjo gabumo taškų paskirstymo
* Žaidėjo energijos, lenktynių metu
* Papildomų gabumo taškų, gaunamų lenktyninkų mokykloje
* Trasos ypatumų